خوش آمدید

  • ۰

خوش آمدید

Category : نوشته اصلی

به سایت دفتر خدمات سرمایه گذاری شهرستان سبزوار خوش آمدید.(تحت نظارت فرمانداری شهرستان سبزوار)

به حول و قوه الهی  با ارائه تفسیر جدیدی از اصل (۴۴) قانون اساسی و باز تعریف از اصل مذکور،  امکان حضور گسترده و فعالانه تر بخش غیردولتی در نظام اقتصادی کشور خصوصاً در بخش های استراتژیک مهیا گردید

 


Leave a Reply

تصویر کپچا

*