بررسی پیش نویس سند توسعه شهرستان سبزوار

  • ۰

بررسی پیش نویس سند توسعه شهرستان سبزوار

در نشست مشترک معاون استاندار و فرماندار ویژه  شهرستان سبزوار با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی مطرح گردید که نقطه قوت سند توسعه شهرستان سبزوار، همکاری تلفیقی کارشناسان دولتی ذیربط و اساتید دانشگاه و استناد به اسناد بالادستی است. در این جلسه که به منظور بررسی پیش نویس سند توسعه شهرستان سبزوار با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سبزوار با اشاره به اینکه پیش نویس سند توسعه این شهرستان یک برنامه میان مدت است، گفت: در تهیه این سند تاکید بر فرآیندمحوری به جای محصول محوری بوده است. احمد برادران تشکیل نه کمیته کارشناسی و یک کمیته تلفیق برای تدوین این سند را از دیگر ویژگی های آن برشمرد و عنوان کرد: امیدواریم با اجرایی شدن سند توسعه سبزوار بتوانیم رشته های دانشگاهی این شهرستان را با مزیت ها و صنایع منطقه هماهنگ کنیم و بر این اساس پیشنهاد تاسیس دانشکده صنعت و معدن در دانشگاه حکیم سبزواری ارائه شده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز در این نشست از تهیه بهنگام سازی اسناد توسعه شهرستان های استان در سال ۹۵ به عنوان یکی از تکالیف تدوین برنامه ششم توسعه استان ها خبر داد.

رضا جمشیدی  در این جلسه با اشاره به اینکه برای نخستین بار  شهرستان سبزوار اقدام به تهیه داوطلبانه سند توسعه شهرستان نموده، ادامه داد: نقطه قوت سند ارائه شده، همکاری تلفیقی کارشناسان دولتی ذیربط و اساتید دانشگاه و استناد به اسناد بالادستی، به ویژه سند آمایش استان و همچنین تقسیم کار مناسب و استفاده از مشارکت کلیه ذینفعان سند بوده است.

سل

یسس


Leave a Reply

تصویر کپچا

*