برگزاری منظم جلسات کمیته های سرمایه گذاری در دفتر خدمات سرمایه گذاری شهرستان سبزوار

  • ۰

برگزاری منظم جلسات کمیته های سرمایه گذاری در دفتر خدمات سرمایه گذاری شهرستان سبزوار

با نشست کارشناسان، جلسات متعددی در کمیته‌های مختلف برای جمع‌آوری فرصت‌های سرمایه گذاری جهت ارائه به سرمایه گذاران در محل این دفتر برگزار شده است.

این جلسات که با حضور دکتر پارسی پور معاون فرماندار سبزوار به طور مستمر انجام می گردد در چهار کمیته کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه شهری و گردشگری آخرین نظرات و پیشنهادات به همراه طرح های مختلف با حضور کارشناسان مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد تا با فراهم کردن بسته‌های سرمایه گذاری، مشوق های قابل ارائه به سرمایه گذار نیز ارائه گردد.

 

photo_2016-12-13_17-25-16

photo_2016-12-13_17-24-51

photo_2016-12-13_17-24-57

photo_2016-12-08_16-51-33

photo_2016-12-08_16-51-57

photo_2016-12-13_17-25-02


Leave a Reply

تصویر کپچا

*