به همت فرمانداری سبزوار، خبرنگاران و اصحاب رسانه سبزوار از روند تکمیل طرح راه آهن سبزوار بازدید کردند.

  • ۰

به همت فرمانداری سبزوار، خبرنگاران و اصحاب رسانه سبزوار از روند تکمیل طرح راه آهن سبزوار بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سبزوار، در این بازدید که با همراهی ۱۰ تن از خبرنگاران رسانه‌های محلی، استانی و ملی این شهرستان  و معاون عمرانی فرمانداری سبزوار انجام شد، خبرنگاران حدود ۲۰ کیلومتر از محل طرح راه آهن سبزوار را مورد بازدید قرار دادند.

در این بازدید معاون عمرانی فرمانداری سبزوار گفت:  از ابتدای سال ۹۲ تاکنون ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل این طرح اختصاص داده شد که از این میزان ۶۰   میلیارد وارد حساب خزانه دولت شده که به زودی به پیمانکار پرداخت می شود. وی ادامه داد: ۱۰۰ میلیارد ریال نیزاز طریق اسناد خزانه برای پرداخت طلب پیمانکاران و ادامه روند فعالیت پروژه پرداخت می شود. دکتر حسین شاد تصریح کرد: در مجموع ۱۲ کیلومتر از این طرح بین مردم و وزارت راه و شهرسازی در تعارض قرار دارد که بایستی با شناسایی و ارزیابی وضعیت این اراضی مشخص شود. وی بابیان اینکه شاد با بیان اینکه طول این طرح حدود ۴۸ کیلومتر است خاطرنشان کرد: این طرح از ایستگاه سبزوار در شهر سلطان آباد آغاز و در محدوده روستای ایزی به صورت یک دستک و با استقرار یک ایستگاه به پایان می رسد معاون عمرانی فرمانداری سبزوار خاطرنشان کرد:پس از پایان این عملیات اجرایی این دستک طرح در ادامه به طول ۲۰۰ کیلومتر به راه آهن شمال-جنوب در محدوده ایستگاه کاشمر متصل می شود. وی با بیان اینکه پروژه راه آهن سبزوارنیازمند به تخصیص کامل اعتبارات است عنوان کرد: امید است اعتبارات اختصاص داده شده در بودجه سال آینده به صورت کامل تخصیص داده شود. شاد گفت: در حال حاضر ۳۵ کیلومتر از این طرح اجرا و حدود ۷۰ درصد از ابنیه فنی پروژه نیز تکمیل شده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر پروژه راه آهن سبزوار دارای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی است عنوان کرد: اعتبار پیش بینی شده برای پروژه راه آهن سبزوار درسال آینده ۲۲۰ میلیارد ریال است.


Leave a Reply

تصویر کپچا

*