در دولت تدبیر و امید ۲۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی مصوب شده است.

  • ۰

در دولت تدبیر و امید ۲۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی مصوب شده است.

مدیر کل امور اقتصادی ودارایی خراسان رضوی گفت از ابتدای استقرار دولت تدبیر و امید ۲۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در این استان مصوب شده است. سید مهدی رمضانی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود ۴۰ درصد کل سرمایه گذاری خارجی انجام شده در این استان از ابتدا تا کنون، در دولت تدبیر و امید محقق شده است. وی با اشاره به اینکه تا کنون ۱۶۷ مجوز سرمایه گذاری خارجی با سرمایه مصوب ۵۵۸ میلیون دلار در استان خراسان رضوی صادر شده است، تصریح کرد ۴۰ درصد از سرمایه های های مصوب و ۳۵ درصد از کل طرح های سرمایه گذاری خارجی استان مربوط به سال ۱۳۹۲ تا کنون بوده است. مدیر کل امور اقتصادی ودارایی خراسان رضوی ادامه داد  در سال ۱۳۹۵ بیست و دو طرح سرمایه گذاری خارجی با رقم  ۱۶۲ میلیون دلار در استان مصوب شده است که به لحاظ تعداد ۶۹ درصد و به لحاظ رقم بیش از ۸ برابر افزایش را نسبت به سال ۹۴ نشان می دهد.ضمن اینکه استان خراسان رضوی از نظر تعداد طرح سرمایه گذاری خارجی در کل کشور در سال ۹۵ و سالهای قبل مقام اول را به خود اختصاص داده است.
در مورد میزان سرمایه وارده و پیشرفت فیزیکی طرحها نیز از ۶۳ طرح سرمایه گذاری خارجی که پس از سال ۹۲ مجوز گرفته اند ۴۰ طرح صد درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند و به بهره برداری رسیده اند. میزان سرمایه وارده طرحهای پوششی سرمایه گذاری خارجی در استان در سال گذشته ۶۹ میلیون دلار بوده است. ضمن اینکه در سال گذشته ۷۰۴ شرکت با مالکیت ۱۰۰در صد فعالین اقتصادی خارجی در استان به ثبت رسیده است که نسبت به احداث کارخانه و هتل، خرید ملک، صادرات کالا، احداث رستوران، شرکت حمل و نقل بین المللی، ساخت و ساز، سپرده گذاری در بانکها و… بدون دریافت تضمین وزارت اقتصاد اقدام نموده اند و برآورد میشود ۲۳۲ میلیون دلار نیز از این طریق وارد استان شده است. شایان ذکر است دولت فقط در خصوص آن بخش از سرمایه طرحهای پوششی که سرمایه خود را نیز به صورت پوششی وارد نموده اند متعهد می باشد و سایر طرحها و روشهای ورود سرمایه تعهدی را برای دولت ایجاد نمی کند.


Leave a Reply

تصویر کپچا

*