دفتر خدمات سرمایه گذاری شهرستان سبزوار

  • ۰

دفتر خدمات سرمایه گذاری شهرستان سبزوار

Category : اسلاید

به حول و قوه الهی  با ارائه تفسیر جدیدی از اصل (۴۴) قانون اساسی و باز تعریف از اصل مذکور،  امکان حضور گسترده و فعالانه تر بخش غیردولتی در نظام اقتصادی کشور خصوصاً در بخش های استراتژیک مهیا گردید.


Leave a Reply

تصویر کپچا

*